Referater 2018

Årsmøte 2018:

Innkalling årsmote 2018
Punkter på agendaen
Regnskap 2017 budsjettforslag 2018
Årsregnskap 2017 noter
Tilleggsposteringer 2017
Resultat og balanse 2017
Årsberettning for 2018
Referat årsmøte 24.04 2018
Revisjonsberetning 2018

Annet 2018:

Tinglyst grunneieravtale
Velposten mai
Velposten desember
Statens Vegvesen søknad om nedsatt fart
Adv. Lægland ifm endring vedtekter
Oppdaterte vedtekter 2018