Meglerinfo

Denne siden er spesielt opprettet for å informere Eiendomsmeglere som er involvert i kjøp og salg av boliger knyttet til Nordbyhagen Velforening.

  • Organisasjonsnummer: 991 906 339
  • Kontonummer: 1503 03 81928
  • Nordbyhagen Velforening består av nesten 400 enheter av typen enebolig, enebolig i rekke, singelkaserner og leilighetskomplekser.
  • Det er tinglyst pliktig medlemskap til Nordbyhagen Velforening og kontingeneten regnes ut ifra enhetens BRA.
  • Kontingenten faktureres ut en gang pr år (etter årsmøte i mai) av vår regnskapsfører Storen AS.
  • En eventuell skyldig kontingent kan fås opplyst ved henvendelse til styret på epost: styret@nordbyhagen.no
  • Ny eier/megler plikter å melde inn adresseendring til velforeningen på epost: styret@nordbyhagen.no
  • Velforeningen har ingen felles gjeld.
  • Hver enkelt eier innehar ferdigattest og likningsverdi for sin enhet.

 

Regnskapsfører for Nordbyhagen Velforening

Organisasjonsnummer: 987 790 938
Storen AS, Autorisert regnskapsførerselskap
Storgata 2
2050 Jessheim
Tlf/Fax: 63 97 62 70
Mob: 90 05 43 72
Epost: willy@storen-as.no

Forretningsfører for de store sameiene

Organisasjonsnummer: 880 405 942
Bedriftsassistanse AS
Grønnegaten 15
0350 Oslo
Tlf: 22 69 79 29
Fax: 22 60 37 47
Epost: post@bedriftsassistanse.no
stig@bedriftsassistanse.no
Hjemmeside: www.bedriftsassistanse.no

Stallkroken Boligsameie

Tone Rudshaug
Epost: stallkrokenstyreleder@gmail.com
Tlf: 419 26 228

Nordbyhagen Boligsameie (Felt B9)

Styreleder i Travalleen: Jon Øvstetun
Mob: 996 06 235
Epost: jon.ovstetun@gmail.com