Meglerinfo

Denne siden er spesielt opprettet for å informere Eiendomsmeglere som er involvert i kjøp og salg av boliger knyttet til Nordbyhagen Velforening.

 • Organisasjonsnummer: 991 906 339
 • Kontonummer: 1503 03 81928
 • Nordbyhagen Velforening består av nesten 400 enheter av typen enebolig, enebolig i rekke, singelkaserner og leilighetskomplekser.
 • Det er tinglyst pliktig medlemskap til Nordbyhagen Velforening og kontingeneten regnes ut ifra enhetens BRA.
 • Kontingenten faktureres ut en gang pr år, juli/august.
 • En eventuell skyldig kontingent kan fås opplyst ved henvendelse til styret på epost: styret@nordbyhagen.no
 • Ny eier/megler plikter å melde inn adresseendring til velforeningen på epost: styret@nordbyhagen.no
 • Velforeningen har ingen fellesgjeld.
 • Hver enkelt eier innehar ferdigattest og likningsverdi for sin enhet.
 • Vedtekter for Nordbyhagen Velforening, Stallkroken Boligsameie og Nordbyhagen Boligsameie.
 • Referater fra velforeningens styremøter.

Regnskapsfører for Nordbyhagen Velforening

(Kommer)

Forretningsfører for de store sameiene

Organisasjonsnummer: 880 405 942
Bedriftsassistanse AS
Grønnegaten 15
0350 Oslo
Tlf: 22 69 79 29
Fax: 22 60 37 47
Epost: post@bedriftsassistanse.no
stig@bedriftsassistanse.no
Hjemmeside: www.bedriftsassistanse.no

Stallkroken Boligsameie

Tone Rudshaug
Epost: stallkrokenstyreleder@gmail.com
Tlf: 419 26 228

Nordbyhagen Boligsameie (Felt B9)

Styreleder i Travalleen: Jon Øvstetun
Mob: 996 06 235
Epost: jon.ovstetun@gmail.com