Kabler, rør og gravearbeider

Hovedkabler til el-forsyning og hovedledninger for vann og avløp er for det meste plassert under veier og grøfter. Privateiere må ikke igangsette gravearbeider på Velforeningens områder.
Imidlertid er det ført stikkledninger og kabler inn til de enkelte hus. Før man igangsetter gravearbeider på egen grunn må man forsikre seg om den presise plassering av rør & kabler på eiendommen. Dette gjøres ved å kontakte Geomatikk AS.

Dette skal man også gjøre hvis man ønsker å banke ned gjerdestolper rundt eiendommen; og især ut mot grøfter.

Som privateier kan man bli erstatningspliktig for skader på infrastrukturen.