Referater 2017

Årsmøte 2017:

Innkalling årsmote 2017
Foreløpig regnskapsrapport 2016
Regnskap-budsjett 2017-2018
Årsberetning for 2017-2018
Resultatregnskap 2016
Resultatrapport 2016-17
Revisjonsberetning 2016
Årsregnskap 2017 og noter
Punkter på agendaen
Referat årsmøte 2017
Valg av styremedlemmer 2017

Annet 2017:

Vedtekter Nordbyhagen boligsameie B8
Vedtekter Nordbyhagen boligsameie B9
Sameie, regnskap, revisjon opl. plikt