Kontakt

kontakt-730

Vi anbefaler at det benyttes e-post til all kommunikasjon med styret og ikke via Facebook. Du får raskere svar og det er lettere å holde tråden.
Facebook kan brukes til helt generelle spørsmål.

E-post: styret@nordbyhagen.no