Referater 2011

Årsmøte 2011:

Innkalling-valginfo årsmøte 2011
Regnskap budsjett 2011-2012
Revisorberetning 2011
Årsberetning 2011
Referat årsmøte april 12. 2011
Kontigent pr hustype 2011
Regnskap FDV 2010-2011
Styret 2010-2011

Annet 2011:

Dugnad 2011
Dugnad beplanting 2011
Snitt overvannsgrøft 2011
Planter ISS tilbud 2011
Vi i vel 1-2011
Tidslinje overtakelse fellesareal
Overordnet plan fellesarealer
Utbyggingsplan siste tomt Oppløpssiden
Vedlikeholdsinstruks grøfter COWI
Grøfter og gjenfylling COWI