Terrasser og levegger

Utformingen av de enkelte hus & hager er ikke velforeningens virkeområde, men det kan være grunn til å minne om noen generelle forskriftskrav.

Det er satt en generell regel for bygningsdelers høyde over det planerte terrenget omkring; max 0,5 m. Og da menes det målt til overkanten av tregulvet.

Ved rekke-/kjedehus skal levegger mellom naboeiendommer helst ikke oppføres med høyde over 1,8 m fra terreng og inntil 3 m ut fra husvegg og max 10 m langt; ved nedtrapping av høyden kan lengden ut fra veggen forøkes. Dette gjelder også ved levegger knyttet til utendørs plattinger.