Referater 2012

Årsmøte 2012:

Innkalling årsmote 2012
Referat årsmøte april 24. 2012
Årsberetningen 2012
Regnskap-budsjett 2012-2013
Resultatrapport 2011
Revisjonsberetningen 2011-2012
Kontigent pr hustype 2012

Annet 2012:

Følgebrev april 2012
Dugnad 2012
Infoskriv juni 2012
Siktlinjer – vegvesen.no
Ungdomsdag-2012
Tilstandsrapport lekeplasser
Drifts/vedlikeholdsinstruks grøfter
Burotplakat
Avisoppslag
Oldenborer