Styret

For å kontakte styret pr. mail: styret@nordbyhagen.no eller benytt kontaktskjema her.

Styrets sammensetning fra årsmøte 2012 til årsmøte 2023

Styreleder
Terje Moe
Hestehagen

Nestleder
Antero Wallinus-Rinne
Travalléen

Styremedlem
Helene Ingand
Tyriveien

Styremedlem
Thorleif Sjølie
Hesteskoen

Styremedlem
Marie Lauritzen
Hesteskoen

Styremedlem
Rune stangeland
Hovsvingen

Kasserer
Marie Lauritzen
Nordskog