Styret

For å kontakte styret pr. mail: styret@nordbyhagen.no eller benytt kontaktskjema her.

Styrets sammensetning fra årsmøte 2019 til årsmøte 2020

Styreleder
Thorleif Sjølie
Hesteskoen

Nestleder
Antero Wallinus-Rinne
Travalléen

Styremedlem
Helene Ingand
Tyriveien

Styremedlem
Terje Moe
Hestehagen

Styremedlem
Marie Lauritzen
Hesteskoen

Styremedlem
Rune stangeland
Hovsvingen

Kasserer
Marie Lauritzen
Nordskog