Innkalling årsmøte 2024

Dato:  18.05 kl. 18.00 – 23.05.2024 kl. 18.00
Tid: Alle dager i ovennevnte periode.
Sted: Digitalt, link sendes på SMS/e-post

Årsmøtet vil foregå digitalt og vare over 8 dager. Du kan når som helst logge deg inn og stemme i denne perioden.
Du vil få en SMS med link for å logge deg inn, ev. få tilsendt en e-post for de vi ikke har en registrert mobiltelefon på.
Har du ikke mulighet til å stemme via mobil eller e-post og trenger en fullmakt, send mail til styret@nordbyhagen.no

Utfyllende info som årsberetning, regnskap og budsjettforslag legges ut på www.nordbyhagen.no/arsmote-2024 samtidig med innkallingen. Det vil også ligge som vedlegg på det digitale årsmøtet.

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2023
  3. Godkjenning av budsjett for 2024
  4. Godkjenning av kontingent for 2025
  5. Valg av nytt styre fram til neste årsmøte 2025
  6. Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2024/2025
  7. Innmeldte saker fra beboere

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, sendes oss senest 2 uker før årsmøtedato på
e-post til:
 styret@nordbyhagen.no altså innen den 04.05.2024

Vel møtt!
Styret