Referater 2016

Årsmøte 2016:

Innkalling årsmøte
Foreløpig regnskap
Revisjonsberetning 2015
Valg av styremedlemmer
Resultatregnskap 2015
Årsberetning 2015-16
Regnskap budsjett 2015-16
Referat årsmøte april

Annet 2016:

Situasjonskart dyrlegen
Sameiet Hesteskoen byggesaker
Kart Hesteskoen
Info fra styret desember
Utskrift fra Brønnøysund
Velkomstskilt Nordbyhagen