Referater 2009

Årsmøte 2009:

Varsling av årsmøte 2009
Budsjett for 2009 vedtatt på årsmøte 27 mai 2009
Godkjent budsjett 2009 etter årsmøte
Regnskap 2008-09
Referat årsmøte mai. 27. 2009
Valg av styremedlemmer

Annet 2009:

Dugnad mai 2009
Skriv til Ullensaker kommune 2009
Ullensaker kommunes svar på henvendelse 2009
Tilbud asfalt 2009
Snøinstruks
Nordbyhagen Illustrasjonsplan
Møteref UBKS og Ullensaker kom
Notatreferat styremøte med UKBS
COWI-rapport Hesteskoen 21
Skriv til NVF