Dugnader

Vårens glade budskap er her igjen, todelt denne gangen.

DUGNAD 1:
Årets dugnad vil foregå fram til 13. mai kl. 19.00.
Hver gate sørger for sine områder og kan fordele arbeidet seg i mellom.
Hageavfall plasseres på de vanlige oppsamlingsstedene eller i nærheten av grønt-/fellesområder, for så å bli hentet av traktor.
Avfallet samles i gjennomsiktige plastsekker. Røtter o.l. legges utenom.
Annet avfall legges i separate sekker og ikke i samme sekk som hageavfallet.
Er ikke oppsamlingssted etablert, så blir hver enkelt gate enig om dette seg imellom.

DUGNAD 2:
Grendeplassen. Ifm med ny multisportbane trengs det minimum 6 frivillige til dette, men også til luking av gress og rydding av sykkelcrossbane.
Denne dugnaden blir tirsdag 28. mai fra kl. 16:00 og styret spanderer pizza på de fremmøtte.
Vi trenger så mange vi kan få tak i, påmelding i kommentarfeltet!

God dugnadsånd!

Styret