Kontigent

Viser til vedtektenes § 9 og vedlegg til vedtektene.
Styret fremlegger budsjettet på bakgrunn av fjorårets regnskap og kommende utgifter på årsmøtet, og er grunnlaget for utregning av kontingenten.

Pengene som velforeningen krever inn i kontingent skal dekke drift og vedlikeholdskostnader av våre private veier, grøfter og fellesarealer.
Tyrivegen og Travbanevegen er kommunal vei, mens Hesteskoen, Oppløpssiden, Hestehagen, Hovsvingen, Stallkroken, Travalleen og Hesteløkka er privat vei tilhørende oss. Veiene krever naturlig nok vedlikehold og ikke minst snørydding i vintersesongen.
Av fellesarealer menes alle grønne lunger mellom feltene, grendelekeplass og ellers arealer som tilhører fellesskapet og ikke eies av den enkelte. I sommersesongen vil disse kreve drift bla. gressklipping.

Det godkjente budsjettet og den enkelte eiers andelsbrøk avklarer så den enkelte eiers kontingent. Andelen av velforeningens kostnader vil for den enkelte deltaker utgjøres av en brøk hvor din boligs bruksareal sees i forhold til det totale bruksareal (40.000 m).
Bruksarealet fordeler seg i henhold til nedenstående:

Hus og bruksareal

• Kontigent pr hustype 2008

• Kontigent pr hustype 2009

• Kontigent pr hustype 2010

• Kontigent pr hustype 2011

• Kontigent pr hustype 2012

• Kontigent pr hustype 2013/2014

• Kontigent pr hustype 2015/2016

• Kontigent pr hustype 2017/2018