Viser til vedtektenes § 9 og vedlegg til vedtektene.
Styret fremlegger budsjettet på bakgrunn av fjorårets regnskap og kommende utgifter på årsmøtet, og er grunnlaget for utregning av kontingenten.

Pengene som velforeningen krever inn i kontingent skal dekke drift og vedlikeholdskostnader av våre private veier, grøfter og fellesarealer.
Tyrivegen og Travbanevegen er kommunal vei, mens Hesteskoen, Oppløpssiden, Hestehagen, Hovsvingen, Stallkroken, Travalleen og Hesteløkka er privat vei tilhørende oss. Veiene krever naturlig nok vedlikehold og ikke minst snørydding i vintersesongen.
Av fellesarealer menes alle grønne lunger mellom feltene, grendelekeplass og ellers arealer som tilhører fellesskapet og ikke eies av den enkelte. I sommersesongen vil disse kreve drift bla. gressklipping.

Det godkjente budsjettet og den enkelte eiers andelsbrøk avklarer så den enkelte eiers kontingent. Andelen av velforeningens kostnader vil for den enkelte deltaker utgjøres av en brøk hvor din boligs bruksareal sees i forhold til det totale bruksareal (40.000 m).
Bruksarealet fordeler seg i henhold til nedenstående:

Kontingent pr hustype 2012