Planteoversikt for fellesområdene

syrin-1080

Les mer om hva som er plantet, hvor det er plassert og hvordan det blir etterhvert.

Hestehagen
Hesteløkka – Travalléen
Hovsvingen
Stallkroken-Oppløpssiden
Travalléen nord
Travalléen sør