Referater 2013

Årsmøte 2013:

Innkalling til årsmote 2013
Årsberettning for 2013
Foreløpig regnskapsrapport 2012
Regnskap – budsjett 2013-2014
Forslag kontigent pr hustype 2013
Resultatregnskap 2012 signert
Revisjonsberetning 2012
Referat årsmøte 2013

Annet 2013:

Styreverv 2013-2014
Søker nye medlemmer til styret
Travbanevegen brev til kommunen des 2013
Statens Vegvesen fartsdempende tiltak
Statens Vegvesen skoleområder