Bli med i grendeplassgruppa!

Vil du være med å gjøre grendeplassen attraktiv for barna våre? Grendeplassen er et fellesområde for alle i Nordbyhagen velforening

    

Snømåking

Som alle har lagt merke til har vinteren kommet for alvor. Det betyr hektiske dager for våre brøytere som står på

  

God Jul & Godt Nytt År!

Først vil styret vil få ønske alle i Nordbyhagen en riktig god jul og et godt nytt år! Internett/TV Styret

   

Mørke gatelys

Det er innrapportert flere gatelys som ikke virker fra beboere. Styret har kontaktet de som kan utbedre dette og pærene

    

Oppdatering angående omsorgsboliger

Styret har forfattet et svar på høringen til kommunen ifm tiltenkte omsorgsboliger. Påkjøring hovedveien Krysset Travbanevegen/FV 174 utgjør er i

   

Beising av benker på dugnaden

Da er benkene samlet ved Grendeplassen, vasket og klare for beising på dugnaden. Beis og pensler vil bli plassert ut

   

Innkalling årsmøte 2022

Dato:  Fra 25.04-02.05.2022 Tid: Hele døgnet i ovennevnte periode Sted: Link sendes på SMS Årsmøtet i år vil foregå digitalt via

   

Dugnad 8. mai

Vårens glade budskap er her igjen 🙂 Årets dugnad vil foregå 8. mai kl. 12-15. Hver gate sørger for sine

    

Årsmøte 2022

Digitalt årsmøte 2022, start uke 17 (25. april – 2. mai) Årets møte vil igjen foregå digitalt via nettstedet Digitale

1 2 10