Mørke gatelys

Det er innrapportert flere gatelys som ikke virker fra beboere. Styret har kontaktet de som kan utbedre dette og pærene

    

Oppdatering angående omsorgsboliger

Styret har forfattet et svar på høringen til kommunen ifm tiltenkte omsorgsboliger. Påkjøring hovedveien Krysset Travbanevegen/FV 174 utgjør er i

   

Beising av benker på dugnaden

Da er benkene samlet ved Grendeplassen, vasket og klare for beising på dugnaden. Beis og pensler vil bli plassert ut

   

Innkalling årsmøte 2022

Dato:  Fra 25.04-02.05.2022 Tid: Hele døgnet i ovennevnte periode Sted: Link sendes på SMS Årsmøtet i år vil foregå digitalt via

   

Dugnad 8. mai

Vårens glade budskap er her igjen 🙂 Årets dugnad vil foregå 8. mai kl. 12-15. Hver gate sørger for sine

    

Årsmøte 2022

Digitalt årsmøte 2022, start uke 17 (25. april – 2. mai) Årets møte vil igjen foregå digitalt via nettstedet Digitale

   

Info fra styret, januar

Vi vil først få ønske alle beboere i Nordbyhagen et riktig godt nytt år! Og så litt oppdatering/info om andre

   

Bruk hundepose!

Vi får fremdeles inn klager over at en rekke hundeeiere ikke plukker opp etterlatenheter etter sin hund. Vi har satt

   

Dagbladet og velforeningen

Som sikkert noen har fått med seg, stod det en artikkel i Dagbladet om byggingen av omsorgsboliger her på feltet

1 2 10