Digitalt årsmøte 2021

OM DIGITALT ÅRSMØTE:

NB! Årsmøtet er forflyttet til 7.-15. juni grunnet sent innkommet regnskap fra vår regnskapsfører.

På grunn av den uavklarte corona-situasjonen vil årsmøtet foregå digitalt via nettstedet Digitale Årsmøter som i fjor.
Årsmøtet vil foregå over 8 dager, slik at alle har mulighet til å stemme over de forskjellige postene i sakslisten. Du kan når som helst logge deg inn og stemme, ev forandre stemmer, gi kommentarer osv. i denne perioden. Det er altså ikke snakk om «live streaming» av årsmøtet.

Du vil få en SMS med link for å logge inn.

Har du ikke mulighet for å komme deg på nett, må du kontakte en som har dette hvis du trenger utfyllende info, men du kan fint stemme kun via telefonen.

Invitasjonen sendes ut 7. juni kl. 09:00.

NB! For å være med på årsmøtet må du sende oss navn, telefon, adresse og e-post til styret@nordbyhagen.no eller en PM på Facebook med samme info, så snart som mulig og si du vil være med på årsmøtet da vi ikke har fullstendig info på alle medlemmer.
Kun en fra hver husstand teller, men flere kan være med.

Kommentere på saker
Medlemmene kan kommentere og stille spørsmål på hver sak. Alle kommentarer blir merket med fullt navn og tidspunkt. Kommentarene har ingen formell verdi for årsmøtets utfall, resultat og protokoll, men kan være til stor nytte for å hjelpe hverandre å forstå, spørre og belyse saker under avstemningen. Styret kan legge inn en egen mening om en sak under forberedelsene med årsmøtet, og kan også kommentere underveis. Det er ingen tråd-, like-, tagging- eller modereringsfunksjoner.
Vedlegg til årsmøtet: