Innkalling til digitalt årsmøte 2021

Innkalling til digitalt årsmøte i Nordbyhagen Velforening 2021

Årsmøtet er forflyttet til 7.-15. juni grunnet sent innkommet regnskap fra vår regnskapsfører.
Innkalling vil også bli distribuert til alle postkasser relatert til velforeningen.

Dato:               07.06 – 15.06. 2021
Tid:                  Hele døgnet i ovennevnte periode
Sted:                Link sendes på SMS

På grunn av den uavklarte corona-situasjonen vil årsmøtet foregå digitalt via nettstedet Digitale Årsmøter som i fjor.
Årsmøtet vil foregå over 8 dager, slik at alle har mulighet til å stemme over de forskjellige postene i sakslisten. Du kan når som helst logge deg inn og stemme, ev forandre stemmer, gi kommentarer osv. i denne perioden. Det er altså ikke snakk om «live streaming» av årsmøtet.

Du vil få en SMS med link for å logge inn.

Utfyllende info vil også ligge på www.nordbyhagen.no/digitalt-arsmote-2021
Har du ikke mulighet for å komme deg på nett, må du kontakte en som har dette hvis du trenger utfyllende info, men du kan fint stemme kun via telefonen.

NB! For å være med på årsmøtet må du sende oss snart som mulig navn, telefon, adresse og e-post til styret@nordbyhagen.no eller en PM på Facebook med samme info, og si du vil være med på årsmøtet da vi ikke har fullstendig info på alle medlemmer.
Kun en fra hver husstand teller, men flere kan være med.

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Godkjenning av årsberetning for 2020
  3. Godkjenning av regnskap for 2020 og budsjett 2021
  4. Godkjenning av kontingent for 2021
  5. Gjenvalg av styret fram til neste årsmøte april 2022
  6. Godkjenning av styrets godtgjørelse for 2021/2022
  7. Innmeldte saker fra beboere

Årsberetning, regnskap og budsjettforslag legges ut på velforeningens hjemmeside www.nordbyhagen.no/digitalt-arsmote-2021 10 dager før det digitale møtet finner sted. Det vil også ligge som vedlegg på det digitale årsmøtet.

Saker som ønskes tatt opp, må også sendes oss senest 1 uke før årsmøtet på e-post: styret@nordbyhagen.no  altså innen den 31.05.2021.

Med vennlig hilsen
Nordbyhagen Velforening v/Styret