Måned: mars 2019

Innkalling til årsmøte 30.04

Vi minner om årsmøtet 30.04 kl. 19.00 (NB! Nytt klokkeslett) i Læringsverkstedet Barnehage, Nordbymoen. Innkalling vil også komme i posten for de som ikke har tilgang til nett. Årsberetning, regnskap og budsjett vil bli lagt ut på sidene her innen kort tid. Styret (Klikk her for nedlastbar pdf)Les mer

Snømåking

Henstilling til beboerne i Nordbyhagens vel’s område: Ikke rydd snø fra innkjørsler ut på veger og vegskulder, men legg det på egen tomt. Dette for at våre innleide snøbrøytere skal kunne få ryddet bort snø fra de veger som velet har ansvaret for. Legges snø i vegbanen vil dette medføre ekstra kostnader for velet, som […]Les mer