Måned: februar 2014

Brev til kommunen om forbedring av trafikksikkerheten

Utdrag fra brevet: Hva vi ønsker fra Kommunen: Gjennomgang av veien med fokus på de stedene som oppleves risikofylte Fartsmåling av Travbanevegen på ulike steder (hvis det er behov for å påvise farten) for å få til fartsreduserende tiltak Øke trafikksikkerheten for myke trafikanter, spesielt for barna, slik at det blir trygt å ferdes i […]Les mer

Løypekart

For deg som liker å benytte naturen er det flere gode turalternativer rett ved oss.Les mer

Snøinstruks

Informasjon til alle husstander Det er viktig at alle husstander både leser og følger instruksene vedrørende snørydding. Garasjetak Garasjetak som har fall ut i grøft MÅ ha snøfanger, for å unngå store snømasser som raser ned og fyller opp grøften. Grøften mister sin funksjon som snødeponi, og det er direkte farlig for lekende barn. Snødeponering […]Les mer