Nabovarsel i saken om omsorgsboliger

Styret har nå besvart nabovarsel i saken om omsorgsboliger og oppfordrer samtidig alle som har mottatt nabovarsel om å gjøre det samme.
Logg deg inn på Altinn. Frist for å gi tilbakemelding er 10 dager etter mottatt varsel.

For de som ikke har mottatt nabovarsel, og ønsker å gi tilbakemelding i saken utover det styret har sendt, kan sende det direkte til Norconsult ved Terje.Johan.hermansen@norconsult.com