Huskestativ, avstemming

Det har kommet inn 18 stemmer for og 3 stemmer i mot innenfor tidsfristen som var satt. Dette er dessverre ikke nok svar til at det kan fattes et vedtak, ettersom denne avstemmingen krevde 50% av beboernes stemmer.
Vi anbefaler derfor at sameiet tar over saken og sender styret et gyldig vedtak.

Styret