Innkalling til digitalt årsmøte 2020

Innkalling til digitalt årsmøte i Nordbyhagen Velforening 2020

Dato:               29.10 – 06.11.2020
Tid:                  Hele døgnet i ovennevnte periode
Sted:                Link sendes på SMS

På grunn av corona-situasjonen vil årets møte foregå digitalt via nettstedet Digitale Årsmøter. Årsmøtet vil foregå over 8 dager, slik at alle har mulighet til å stemme over de forskjellige postene i sakslisten. Du kan når som helst logge deg inn og stemme, ev forandre stemmer, gi kommentarer osv. i denne perioden. Det er altså ikke snakk om «live streaming» av årsmøtet.
Du vil få en SMS med link for å logge inn.
Utfyllende info vil også ligge på www.nordbyhagen.no/digitalt-arsmote-2020
Har du ikke mulighet for å komme deg på nett, må du kontakte en som har dette hvis du trenger utfyllende info, men du kan fint stemme kun via telefonen.

NB! For å være med på årsmøtet må du sende oss navn, telefon, adresse og e-post til styret@nordbyhagen.no så snart som mulig da vi ikke har fullstendig info på alle medlemmer.

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2019
  3. Godkjenning av budsjett for 2021
  4. Godkjenning av kontingent for 2021
  5. Gjenvalg av styret fram til neste årsmøte april 2021
  6. Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2020/2021
  7. Godkjenning av nye oppdaterte vedtekter
  8. Innmeldte saker fra beboere

Årsberetning, regnskap og budsjettforslag legges ut på velforeningens hjemmeside www.nordbyhagen.no/digitalt-arsmote-2020 en uke før det digitale møtet finner sted. Det vil også ligge som vedlegg på det digitale årsmøtet.

Saker som ønskes tatt opp, må også sendes oss senest 1 uke før årsmøtet på e-post: styret@nordbyhagen.no  altså innen den 22.10.2020.

Med vennlig hilsen
Nordbyhagen Velforening v/Styret