Omkjøringsvei fm asfaltering

Det er laget en midlertidig omkjøringsvei som forbinder Travalleen og Stallkroken.
Det er skiltet «omkjøringsvei» i begge ender.
Dette er gjort fordi det vil være stengt på det meste av Travbaneveien ifm asfaltering mellom kl 10.00-15.00.

Utvis ekstra forsiktighet hvis du må bruke denne veien!
Kjør sakte!