Digitalt årsmøte 2020

SISTE:

For vedlegg til årsmøtet, se nederst i denne artikkel.

Regnskapsbyrået som Nordbyhagen velforening bruker har kommet med en liten justering ifm årsregnskapet. 
Kontigenter kr. 926.762 er justert til kr. 927.520.
Den er derfor slettet fra digitalearsmoter.no med henvisning til denne side for korrekt utgave, se lenger ned på siden under «vedlegg til årsmøtet» for link.

Beklager dette, men utenfor vår kontroll.
For de som ønsker enda mer spesifiserte tall, ligger årsregnskapet med noter med link til fil under her.

Er det noen som får problemer med innlogging til årsmøtet, send melding til styret@nordbyhagen.no 

Det er som nevnt muligheter for å kommentere, diskutere ev stille spørsmål underveis på sakene som vil ligge ute på årsmøtet. Styret besvarer så fort det lar seg gjøre. Husk at dere har god tid – 8 dager – til å gå igjennom sakene.

OM DIGITALT ÅRSMØTE:

På grunn av corona-situasjonen vil årets møte foregå digitalt via nettstedet Digitale Årsmøter. Årsmøtet vil foregå over 8 dager, slik at alle har mulighet til å stemme over de forskjellige postene i sakslisten. Du kan når som helst logge deg inn og stemme for, mot eller blankt i hver sak. Dersom det er flere forslag til vedtak, stemmer man for ett av dem. All stemming er anonym.
Det er altså ikke snakk om «live streaming» av årsmøtet.

Har du ikke mulighet for å komme deg på nett, må du kontakte en som har dette hvis du trenger utfyllende info, men du kan fint stemme kun via telefonen.

Du vil få en SMS med link for å logge inn.
Invitasjonen sendes ut 29. oktober kl. 09:00.

NB! For å være med på årsmøtet må du sende oss navn, telefon, adresse og e-post til styret@nordbyhagen.no så snart som mulig da vi ikke har fullstendig info på alle medlemmer.

Kommentere på saker
Medlemmene kan kommentere og stille spørsmål på hver sak. Alle kommentarer blir merket med fullt navn og tidspunkt. Kommentarene har ingen formell verdi for årsmøtets utfall, resultat og protokoll, men kan være til stor nytte for å hjelpe hverandre å forstå, spørre og belyse saker under avstemningen. Styret kan legge inn en egen mening om en sak under forberedelsene med årsmøtet, og kan også kommentere underveis. Det er ingen tråd-, like-, tagging- eller modereringsfunksjoner.
Vedlegg til årsmøtet: