Fotballmål

Styret ber de som har plassert fotballmål på fellesområde L14 om å fjerne disse før 01.07 ellers vil vi være nødt til å gjøre det.

Grunnen er enkel, private ting/eiendeler kan ikke stå på fellesområder da vellet, dvs alle beboere, vil være erstatningsansvarlige for ulykker/uhell.
Vi henstiller alle som vil spille litt fotball om å bruke fotballbanene på fellesarealet (Grendeplassen) hvor det er opparbeidet grusbane (ved Travbanevegen).