Årsmøte 2019

Det ligger nå oversikter ifm regnskap og budsjett samt referat her.

Grunnet uforutsette hendelser er nye nettsider forsinket, samt digitalisering av alle tilgjengelige referater og annen skriftlig korrespondanse, men regnes ferdigstilt i uke 24/25.
Dette har medført at informasjon ikke har blitt lagt ut i det tempo slik ønsket har vært.