Kidnr. problemer

Vi har fått opplyst at en del sliter med kidnr. ifm innbetaling av medlemskontingenten for Velforeningen.

Dette er pga nytt regnskapssystem som overlapper det gamle.

For de hvor ikke kidnr. fungerer, er det bare å skrive inn fakturanummer i meldingsfeltet eller hustype, navn, adresse og medlemskontigent 2019.

Styret