Flere tilbakemeldinger ønskes

Styret takker for de tilbakemeldinger, synspunkter og spørsmål som har kommet angående saken om utbyggingsplanene i vårt område, men vi trenger ennå flere. Disse er med på å gi oss verdifulle tips og info som vi kan videreformidle til kommunen og utbygger. Alle bidrag hjelper!

Vi vil informere så fort vi har fått svar på de spørsmålene dere stiller og tanker rundt utbyggingen.

Husk at denne utbyggingen ikke bare har betydning for de som direkte er berørt, men for alle som bor på Nordbyhagen.

Les mere om saken her.

På forhånd, takk!
Styret