Takk for alle tilbakemeldingene!

Vi takker for alle tilbakemeldingene vi har fått ifm de planlagte omsorgsboligene ved Læringsverkstedet barnehage! Dette er veldig viktige bidrag og argumentasjon for oss i den videre kommunikasjonen med kommunen og utbygger.
Flere har stilt en del spørsmål som vi ikke kan besvare på det nåværende tidspunkt, da vi ikke har mer informasjon enn det vedleggene sier. Men som sagt, dette vil vi få klarhet i så fort det lar seg gjøre.
Noen har også stilt seg til disposisjon i denne saken og det noterer vi oss.

Takk!
Styret

Vedlegg brev fra Norconsult til naboer
Vedlegg brev far Norconsult til Kommunen