Årsmøte 2023

Digitalt årsmøte 2023, fra 24.04 kl. 18.00-02.05.2023 kl. 20.00

Årets møte vil igjen foregå digitalt via nettstedet Digitale Årsmøter. Årsmøtet vil foregå over 8 dager som sist, slik at alle har mulighet til å stemme over de forskjellige postene i sakslisten. Du kan når som helst logge deg inn og stemme for, mot eller blankt i hver sak. All stemming er anonym.

I forbindelse med saksliste pkt. 5, så trenger vi et nytt styremedlem grunnet dødsfall.

Ta kontakt med styret på styret@nordbyhagen.no hvis du er interessert!

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2022

3. Godkjenning av budsjett for 2023

4. Godkjenning av kontingent for 2024

5. Valg av nytt styremedlem fram til neste årsmøte april 2024

6. Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2023/2024

7. Innmeldte saker fra beboere

Mere info kommer innen kort tid.

Styret

 

17.04

Her finner dere link til følgende:
(Dette vil også være tilgjengelig på det digitale årsmøtet)

Årsberetning for 2022

Årsregnskap 2022

Regnskap -2022 budsjett 2023

Saldobalanse pr. 31.12.22