Innkalling årsmøte 2023

Dato:  Fra 24.04 kl. 18.00-02.05.2023 kl. 20.00
Tid: Hele døgnet
i ovennevnte periode
Sted: 
Digitale Årsmøter, link sendes på SMS

Årsmøtet vil i år også foregå digitalt via Digitale Årsmøter og være over 8 dager som sist, slik at alle har mulighet til å stemme over de forskjellige postene i sakslisten. Du kan når som helst logge deg inn og stemme, ev forandre stemmer, gi kommentarer osv. i denne perioden.

Du vil få en SMS med link for å logge inn.

NB! For å være med på årsmøtet må du sende styret en e-post med navn, telefon, adresse til styret@nordbyhagen.no så snart som mulig og innen 24.04.2022.

Utfyllende info som årsberetning, regnskap og budsjettforslag legges på www.nordbyhagen.no/arsmote-2023 senest 1 uke før oppstart av årsmøte. Det vil også ligge som vedlegg på det digitale årsmøtet.

Har du ikke mulighet for å komme deg på nett, må du kontakte en som har dette, men du kan fint stemme kun via telefonen.

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2022
  3. Godkjenning av budsjett for 2023
  4. Godkjenning av kontingent for 2024
  5. Valg av nytt styremedlem fram til neste årsmøte april 2024
  6. Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2023/2024
  7. Innmeldte saker fra beboere

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes oss senest 1 uke før årsmøtedato på e-post: styret@nordbyhagen.no altså innen den 17.04.2023 (utvidet til 22.04.2023).

Vel møtt!
Styret