Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Møtet vil foregå digitalt som for ordinært årsmøte.

Dato: 28.04 kl. 18.00 – 06.05. kl. 20.00

Saken gjelder valg av nytt varamedlem til styret i Nordbyhagen velforening. Ettersom denne saken kom på plass etter ordinært årsmøte, må denne innkallingen tre i kraft i etterkant.

Styret har i lengre tid ikke hatt en vararepresentant og har et sterkt ønske om at dette kommer på plass.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av styreverv

Innkalling skjer via våre nettsider og Facebook.
Alle påmeldte medlemmer til ordinært årsmøte vil få ny link til dette digitale møtet automatisk.

Andre som ønsker å delta må sende mail til styret på styret@nordbyhagen.no med navn, adresse og telefonummer.
SMS med link til møtet vil bli sendt når møtet starter.