Dugnad våren 2019

Dugnad lørdag 11.mai kl 11-14

Etter dugnaden møtes vi på Grendeplassen for brus og pizza.
Vi håper på bedre vær og mange som stiller opp fra de ulike gatene.

Dette trengs å gjøres på området:

–       Koste og rake området
–       Plukke søppel
–       Plukke vekk store steiner fra plener (ikke grus/småstein)
–       Luke ved lekeplasser ved behov (spesielt ved sklie i Travalleen)
–       Luke gress på grendeplassen
–       Rydde sykkelcrossbane (inkl beskjæring av kvister ned til bakken)

Gress o.l. legges i egen trillebår og kjøres til felles tømmested i den enkelte gate, for henting av traktor.

Vi håper på stort oppmøte og ekte dugnadsånd!