Vis hensyn!

Vinteren er for alvor i ferd med å feste grepet, så da passer det på å minne om at det fremdeles er 30km/t fartsgrense på hele området, også imellom fartsdumpene.
Travbaneveien er heller ikke forkjørsvei. Det kan være greie tips på glatt føre.

Og husk! Bruk alltid refleks 🙂

Styret.