Takras

Det er nå større fare for takras enn noen gang og styret vil henstille beboere som ikke har snøfangere om å fjerne snø og is i tide, slik at det ikke raser ned på folk eller ut på veien. Det er hver enkelt beboers hele og fulle ansvar at dette ikke skjer.