Til info: Mørke gatelys

Nettservice vil gå over mørke pærer på gatelysene våre og skifte slike mandag 13.01. Pga stor arbeidsmengde for Nettservice har det ikke vært mulig før nå.

Du kan melde fra om feil på gatelys i Nordbyhagen til styret, ved en senere anledning. Husk å nevne gatenavn og nummer!