Info fra styret februar 2020

ÅRSMØTE 2020
Årsmøte blir den 28. april kl. 19.00 i Læringsverstedet, Nordbyhagen. Nærmere info og innkalling kommer.

STYREMEDLEMMER
Nye «koster» ønskes! Vi ønsker at flere melder seg på til å sitte i styret for Nordbyhagen Vel. Føler du for dette eller kjenner noen som kan være interessert? Ta kontakt via e-post: styret@nordbyhagen.no

DUGNAD
Årets dugnad er satt til den 10. mai. Nærmere info kommer.