Dugnad 8. mai

Vårens glade budskap er her igjen 🙂
Årets dugnad vil foregå 8. mai kl. 12-15.
Hver gate sørger for sine områder og kan fordele arbeidet seg i mellom.

Gress o.l. plasseres på de vanlige oppsamlingsstedene eller i nærheten av grønt-/fellesområder, for så å bli hentet av traktor.

Dette trengs å gjøres på området:

–       Koste og rake området
–       Plukke søppel
–       Plukke vekk store steiner fra plener (ikke grus/småstein)
–       Luke ved lekeplasser ved behov
–       Luke gress på grendeplassen
–       Rydde sykkelcrossbane (inkl beskjæring av kvister ned til bakken)
–       Beise benker. Disse bør vaskes på forhånd. Mer info om beis og pensler kommer.

God dugnad!

(Det blir ikke samling på Grendeplassen etter endt dugnad som tidligere år).

Styret