Digitalt årsmøte 2022

24.04.2022

Vedlegg til årsmøtet finner du nederst i denne artikkelen.
For de som ikke har meldt seg på årsmøtet ennå er det fremdeles mulighet da det digitale møtet varer i 8 dager.
Send mail til styret@nordbyhagen.no med navn, adresse og telefonnummer.

01.04.2022

OM DIGITALT ÅRSMØTE:

Her vil du finne oppdatert versjon fortløpende. Under er utdrag av innkalling.

Dato:  Fra 25.04-02.05.2022
Tid: Hele døgnet
i ovennevnte periode
Sted: 
Link sendes på SMS

Årsmøtet i år vil foregå digitalt via Digitale Årsmøter og være over 8 dager som sist, slik at alle har mulighet til å stemme over de forskjellige postene i sakslisten. Du kan når som helst logge deg inn og stemme, ev forandre stemmer, gi kommentarer osv. i denne perioden. Det er altså ikke snakk om «live streaming» av årsmøtet.

Du vil få en SMS med link for å logge inn.

NB! For å være med på årsmøtet må du sende styret en e-post med navn, telefon, adresse til styret@nordbyhagen.no så snart som mulig og innen 24.04.2022.

Har du ikke mulighet for å komme deg på nett, må du kontakte en som har dette, men du kan fint stemme kun via telefonen.

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2021
  3. Godkjenning av budsjett for 2023
  4. Godkjenning av kontingent for 2023
  5. Valg av nytt styre fram til neste årsmøte april 2023
  6. Valg av medlemmer til valgkomite
  7. Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2022/2023
  8. Innmeldte saker fra beboere

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes oss senest 1 uke før årsmøtedato på e-post: styret@nordbyhagen.no altså innen den 18.04.2021.

Kommentere på saker
Medlemmene kan kommentere og stille spørsmål på hver sak. Alle kommentarer blir merket med fullt navn og tidspunkt. Kommentarene har ingen formell verdi for årsmøtets utfall, resultat og protokoll, men kan være til stor nytte for å hjelpe hverandre å forstå, spørre og belyse saker under avstemningen. Styret kan legge inn en egen mening om en sak under forberedelsene med årsmøtet, og kan også kommentere underveis. Det er ingen tråd-, like-, tagging- eller modereringsfunksjoner.
Vedlegg til årsmøtet