Beising av benker på dugnaden

Da er benkene samlet ved Grendeplassen, vasket og klare for beising på dugnaden.
Beis og pensler vil bli plassert ut i forkant.
Hver gate sender sine utvalgte til denne jobben.

Dugnaden er 8. mai kl. 12-15.