Viktig info om snøbrøyting

Snøen er like rundt hjørnet, og da må søppeldunker/hus på veiskulder til veier og gangsykkelveier ryddes vekk før vintersesongen starter på grunn av snøbrøytingen. Dette gjelder selve veiområdet og en halvmeter (0,5 m) på hver side av vegen, da dette er avsatt til snølagring for veiene.
Hindringer på veiområdet tar styret ikke ansvar for om blir skadet ved brøyting.
Dersom noen har bygget trapp eller liknende ut på veiskulderen kan dette bli skadet ved brøyting. Veiskulderen er avsatt til drifting og vedlikehold av veiene.
God vinter!
Styret