Vis hensyn til dine naboer

Det er mange nå som er i full gang med både utbygging og oppussing av sine boliger.
Husk derfor å ta hensyn til naboene og da spesielt i helgene. Vi er mange på et forholdsvis lite felt.

Vi oppfordrer derfor at det ikke pågår støyende byggeaktiviteter til sent på kveld.

Vi minner også om at plenklipping foregår innenfor de rammer som er gjeldende for alle boligområder.

Til info:
Naboloven sier at det ikke er lov med støyende arbeider på helligdager og søndager.
Loven sier også at arbeid som medfører mye støy for omkringliggende boliger skal varsles og skje innenfor rimelige tider.
God sommer!