Stemmeresultater ang. multisportbanen

Først vil vi få takke for at så mange ville stemme. Antall deltagere ble på 217 som tilsvarer ca 55% av alle beboere i Nordbyhagen vel.
Stemmedeltagelsen ligger langt over det som er vanlig for velforeninger på vår størrelse.

Flertallskrav iht vedtekter: 50% av alle eiere av bolig må stemme (dvs. 195), 3/4 av disse igjen må stemme for eller mot (dvs. 147).

Og så vil vi gratulere beboere i Nordbyhagen velforening med å ha stemt frem etablering av multisportbane på Grendeplassen!

Her er resultatene:

Antall stemmer for: 193
Antall stemmer mot: 20
Antall blanke stemmer: 4

Se protokoll her.

Vi venter på behandling i kommunestyre den 14. november om bruk av Grendeplassen før saken er endelig avgjort.

Styret