Søppelkasser til fellesområdene

Nyanskaffelse av søppelkasser til fellesområdene

Styret kan nå informere om at det har blitt hengt om noen nye søppelkasser i vårt nabolag. Disse er plassert opp i tilknyttning til de gjennomgående gangsveiene og fellesområdene. Vi håper disse blir flittig brukt og at vi kan få det rent og pent i vårt nabolag.

De vil bli tømt regelmessig for søppel, og hvis dette blir vellykket vil styret se på muligheten til å utvide med flere søppelkasser etterhvert.