Plassering av postkassestativer

postkasseplass-720

Styrets innstilling til plassering av postkassestativer:

(Se bildeoversikt her i pdf-format)

Travalleen: 2 stativer a 6 kasser , 2 stativer a 7 kasser
Hesteløkka: 
3 stativer a 8 kasser
Hovsvingen: 
3 stativer a 8 kasser, 1 stativ a 4 kasser

Hestehagen 2 stativ a 8 kasser, 2 stativ a 6 kasser, 1 stativ a 7 kasser.

Det er også en mulighet å plassere flere kasser ved lekeplassen.

Oppløpssiden 1 stativ a 7 kasser, 2 stativ a 8 kasser, 1 stativ a 4 kasser ordner selv