Kjøp og salg av bolig

Husk å sende melding til styret på styret@nordbyhagen.no
ved kjøp og salg av bolig.

Selgeren oppgir navn på kjøperen, og gjerne kjøperens telefonummer og e-post adresse.
Dette bør gjøres straks kontrakten er signert og ikke avvente til overtagelsesdato/tinglysning.

På den måten får rette vedkommende faktura for årskontingenten,
samt rett beløp beroende på når på året dette skjer.

Styret