Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Nordbyhagen Velforening 23.10-31.10 2023

Tid: Hele døgnet i ovennevnte periode

Sted: Digitale Årsmøter, link sendes på SMS

Ekstraordinært årsmøte vil foregå digitalt via nettstedet Digitale Årsmøter og være over 8 dager. Du kan når som helst logge deg inn og stemme, ev forandre stemmer, gi kommentarer osv. i denne perioden. Systemet er oversiktelig og enkelt.

Du vil få en SMS med link for å komme deg inn på møtet.

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Etablering av multisportbane/nærmiljøanlegg på Grendeplassen.

Saksliste inneholder ikke signering av protokoll, da dette gjøres elektronisk i dette systemet ved årsmøtets slutt.

 

Innkalling blir lagt i postkasser til alle beboere. Den vil også ligge ute på hjemmesiden til Nordbyhagen Vel (nordbyhagen.no) samt Facebook (nordbyhagenvelforening).

Utfyllende info om saken vil ligge på: www.nordbyhagen.no f.o.m. 09.10. Det vil også ligge som vedlegg på det digitale årsmøtet.

Har du ikke mulighet til å stemme via telefon eller trenger en fullmakt, send mail til styret@nordbyhagen.no

Vel møtt!

Styret

 

Kort oppsummert
Multisportbane/nærmiljøanlegg på Grendeplassen

HVA?

Det foreligger en tidsbegrenset mulighet for å etablere multisportbane/nærmiljøanlegg på Grendeplassen med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB og i samarbeid med Ullkisa Innebandy.

Banen er 10 x 20 m og inneholder to aluminiumsstøpte mål. Gulvet passer alle typer idretter og har 15 års garanti. Gulvet tørker fort, er selvdrenerende, støydempende, og kan stå ute hele året.

Det kan sprøytes vann over gulvet på vinteren.
Vantet er 50 cm og har 2 års garanti. Vantet tåler også ishockey og skøyter.


HVORDAN?

Banen er støttet av Sparebankstiftelsen.

Total verdi for banen 619.000 kr

Estimert kostnad for Vellet etter støtte fra Sparebankstiftelsen DNB er 269.000 kr

Utover dette har Vellet fått veldig gode indikasjoner på å få dekket inn minst 50 % av kostnadene i ulike støtteordninger.

Veidekke har gitt det beste pristilbudet for grunnarbeid og asfalt. Dette er medregnet i totalsummen over.

Midler benyttet til å kjøpe banen vil ikke føre til økt årskontingent!


FORUTSETNINGER

Kommunen er eier av Grendeplassen.

Vellet drifter og vedlikeholder plassen. Vellet må derfor formelt søke Kommunen om bruk av plassen de neste årene.

Om banen kan etableres vil avhenge av et positivt vedtak i årsmøte og vedtak om bruk av plassen.

Bruk din stemme!

For et positivt utfall i saken må minst 50 % av alle boenheter, dvs minst 195 boenheter, logge seg inn og stemme. Videre må minst 75% av stemmene være positive for at banen skal etableres.

SE INNKALLING SOM PDF HER.