Årskontigent for 2013

BETALING AV ÅRSKONTINGENT FOR 2013

Hvis du i løpet av sommeren/høsten ikke har mottatt faktura, eller du mottar faktura i postkassen til en tidligere beboer – ta kontakt med styret slik at vi kan få ordet opp i dette.

Husk å notere ned fakturanr/kundenr i meldingsfeltet ved betaling slik at vi får registrert dette på enkleste måte.

Kontingenten er i år økt med 15 % etter vedtak på årsmøtet i april. Husk at kontingenten er pliktiig å betale, og den går bla med til å vedlikeholde fellesområder og snømåking.